Ο υπολογισμός της παχυσαρκίας γίνεται με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) που ισούται με το βάρος σε κιλά, διά του τετραγώνου του ύψους σε μέτρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ο ΔΜΣ δεν αποκαλύπτει την πλήρη εικόνα της επιβάρυνσης της υγείας του ασθενούς λόγω νοσογόνου παχυσαρκίας. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν το φύλο, η ηλικία, ο σωματότυπος και να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα του ασθενούς. Η λιπομέτρηση, η αναλογία μέσης – γοφών αλλά και η περίμετρος της κοιλιάς, αποτελούν στοιχεία που συμπληρώνουν το ΔΜΣ.